Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 09 2013

nonametodaybjacz
7653 2879
nonametodaybjacz
nonametodaybjacz
3483 11ec 500
Reposted fromKotoko Kotoko viablueeyes88 blueeyes88
nonametodaybjacz
6046 655e 500
Reposted from1NdyGo 1NdyGo viablueeyes88 blueeyes88
nonametodaybjacz
0852 9644
Reposted frommarysia marysia viablueeyes88 blueeyes88
nonametodaybjacz
Reposted fromhells hells viablueeyes88 blueeyes88
nonametodaybjacz
5037 ff2e
Reposted fromwallofsalt wallofsalt viablueeyes88 blueeyes88
nonametodaybjacz
2278 8184
Reposted fromspaghetti spaghetti viablueeyes88 blueeyes88
nonametodaybjacz
8138 a075
Reposted fromowlvision owlvision viablueeyes88 blueeyes88
nonametodaybjacz
3522 31e8
Seth and Summer are one of my all time favorite TV couples.
Reposted fromtwice twice viablueeyes88 blueeyes88
nonametodaybjacz
4589 26fb
Reposted frommalygarnek malygarnek viablueeyes88 blueeyes88
nonametodaybjacz
Nie ma żadnej możliwości, by sprawdzić, która decyzja jest lepsza, bo nie istnieje możliwość porównania. Człowiek przeżywa wszystko po raz pierwszy i bez przygotowania
— Milian Kundera
Reposted fromojkomena ojkomena viablueeyes88 blueeyes88
nonametodaybjacz
Przyszłość miała być szansą, a przyszła jaka przyszła.
Wszystko zdaje się być piękne, chyba że widzisz to z bliska.
— Miuosh, Róże z betonu
nonametodaybjacz
9436 c87f
Reposted fromcheersbaby cheersbaby viablueeyes88 blueeyes88

January 02 2013

nonametodaybjacz
5585 d3ac
Reposted fromomgi-its-annu omgi-its-annu viademijohn demijohn
nonametodaybjacz
2790 d5ac
Reposted fromyouandi youandi viademijohn demijohn
nonametodaybjacz
nonametodaybjacz
Reposted fromcouples couples
nonametodaybjacz
Cześć 2012.
Reposted fromiminlove iminlove viakatalama katalama
nonametodaybjacz

Jeśli brak ci wewnętrznej siły, poszukaj kogoś, kto uwierzy w ciebie. To cię wzmocni.

— Boris Cyrulnik
Reposted fromm-jak-magia m-jak-magia viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl